Referencer

Referencer


Hej Susie

En lille sommer hilsen samt for at give dig en kort status af det videre forløb af det vi startede på for et år siden.

Video optagelserne forløb fint. Det var en god hjælp, og i den forbindelse med det afsluttende møde med afdelingslederen gav konsulenten udtryk for at, hun ikke kunne se, hvad problemet var!

Det tager jeg som et udtryk for, at du og jeg havde nået det, der var vores mål.


Jeg har i dagligdagen fortsat holdt ved dine råd og anvisninger og er meget glad for den hjælp du har ydet.


Med venlig hilsen

Pædagog i indskolingen
Det hele var godt!


Svar fra en 2. klasses lærer, på mit spørgsmål om hvad der havde været bedst.

Man kan være fuldstændigt sig selv her i dit rum.

   

                   Sagt af en coaching kunde