HJEM

Gennem 40 år har jeg arbejdet projektorienteret i foreningsammenhænge mellem mennesket, trivsel og naturen.

Med en baggrund som socialpædagog, psykoterapeut MPF og naturvejleder er jeg dybt optaget af sammenhængskraften mellem mennesket og naturen.

I 2017 stiftede jeg Sommerfuglebevægelsen og har siden arbejdet på at få flere til at plante insektvenlige værtsplanter og nektarplanter.

I dag fungerer jeg som underviser, foredragsholder og rådgiver indenfor biodiversitet, mental sundhed og trivsel i naturperspektiv. Jeg rådgiver også om foreningsdannelse samt om foreningsrelateret projektarbejde og fundraising.

Mit forfatterskab og min kunst er også en stor del af mit virke. Dette kan du også følge her.

VIDSTE DU AT...

Canadisk gyldenris er en invasivplante. Selvom bier og sommerfugle elsker den som nektarplante, så er den faktisk i stand til at slå selv jordskokker ud, hvilket ellers er ret svært. Derfor skal du helst klippe frø-standende af, før den spreder sine frø, hvis du har den i haven.